Van subjectief naar objectief

MAAT app

de MAATapp

Onze digitale rapportage

Dagelijks houden onze bewakingsagenten rapportages bij. Voordat de MAATapp in het leven werd geroepen, werd dit handmatig én op papier gedaan. Het gevolg was dat er op het hoofdkantoor duizenden dagrapporten lagen van verschillende bewakingsagenten en van verschillende klanten. Een onoverzichtelijke stapel waarmee het onmogelijk was om goede analyses te doen.   

Deze belangrijke informatie moest gedigitaliseerd worden. De MAATapp werd geboren! Nu worden alle rapportages dagelijks ingeboekt door onze bewakingsagenten in een speciale app. Informatie kan dus realtime ontvangen, opgevraagd en geanalyseerd worden. Dit stelt onze klanten in staat om op verzoek analyses te doen, zodat ze precies weten wat er speelt en ze geïnformeerd kunnen worden over de evolutie van de veiligheid.

Van subjectief naar objectief

Door de MAATapp hebben we de subjectiviteit van de beoordeling door onze bewakingsagenten objectief gemaakt. Onze klanten kunnen opvragen van wat er is gebeurd in de afgelopen maand of het afgelopen jaar. Onze bewakingsagenten rapporteren tijdens hun dienst in de app alle acties die ze hebben ondernomen, de taken die ze hebben uitgevoerd en relevante dingen die zijn gebeurd.

Onze digitale rapportage

Dienstverlening op MAAT

In 2017 waren er bijna 7.000 registraties van diefstal. Dit getal zouden we nooit hebben geweten als we nog werkten met papieren rapportages. Maar niet alleen informatie over derving is terug te vinden, ook informatie over zaken waar je niet zo snel aan denkt, zoals het zoek raken van kinderen en verbale agressie, worden vermeld in de app. Alles wordt gedocumenteerd en transparant gemaakt.

Het optimaliseren van de dienstverlening vormt de basis van de MAATapp. Klanten kunnen ons wijzen op verbeterpunten en wij kunnen vervolgens adviseren over onveilige situaties. Er ontstaat namelijk veel inzicht in het soort handelingen dat wordt uitgevoerd en het tijdstip waarop dit wordt gedaan. Hierdoor hebben we de mogelijkheid om onze dienstverlening op maat aan te passen.

Dienstverlening op MAAT

Betrokken medewerkers

MAAT Connect: Effectieve communicatie met onze bewakingsagenten

Naast een app voor rapportage hebben we ook een app voor effectieve communicatie met onze bewakingsagenten ontwikkeld.

MAAT Connect is een besloten en sociaal platform dat helpt alle
medewerkers eenvoudig te bereiken. Hogere productiviteit, lager medewerkersverloop en minder ziekteverzuim. Het goed informeren van onze medewerkers heeft impact op het creëren van betere klantervaringen. Bovendien zorgt effectieve communicatie voor een hogere productiviteit.

MAAT Connect: Effectieve communicatie met onze bewakingsagenten