Sectoren

Mobiele

Mobiele bewaking

Particulieren, KMO’s en bedrijventerreinen

De wereld verandert snel, ook voor onze overheden

Het kerntakendebat bij onze politionele overheden is meer dan ooit actueel, wat ook zijn impact heeft gehad bij de vernieuwde wetgeving van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. Binnen onze samenleving staan onze overheden niet meer alleen in voor de veiligheid, deze worden vaak overbevraagd en worden op die manier overbelast om te reageren op alle vormen van criminaliteit. Preventie en detectie zijn van groot belang binnen het veiligheidsvraagstuk maar als hieraan geen gevolg gegeven wordt, zijn ze een maat voor niets. 

Particulieren, KMO’s en bedrijventerreinen

Mobiele rondes als MAAT werk

Onze klanten staan ook binnen onze mobiele diensten centraal.  Geen bandwerk maar actieplannen en patronen op MAAT uitgewerkt, zowel naar procedures toe als naar frequentie. Onze mobiele bewakingsagenten zijn getraind om nauwgezet preventieve controlerondes uit te voeren om brand of inbraak te voorkomen, openingen en/of sluitingen af te werken volgens opgemaakte procedures, enz.

Interventie na alarm

Uiteraard reageren we met onze mobiele ploegen ook op allerlei soorten alarmen. Onze mobiele bewakingsagenten zijn met hun technische & organisatorische vaardigheden getraind om gevaarlijke situaties snel en correct in te schatten om zo krachtdadig op te treden, uiteraard binnen het wettelijk kader. Ze staan continu in verbinding met onze oproepcentrale en beschikken over mobiele applicaties om in real time de rapporten door te sturen naar onze klanten.

Mobiele rondes als MAAT werk