Sectoren

Zorg

Zorg bewaking

Veiligheid in de zorg

Optimale controle

Personen die ’s nachts zomaar een ziekenhuis binnenlopen, geweld op de spoedafdeling, agressieve patiënten, …. In zorginstellingen is het een komen en gaan van patiënten, bezoekers en medewerkers.  Emoties kunnen soms hoog oplopen. Onze bewakingsagenten zijn daarom voorbereid op de meest onverwachte situaties. Ze bewaken de veiligheid en zorgen ervoor dat medewerkers hun werk kunnen doen.

Algemeen veiligheidsgevoel

Het beveiligen van zorginstellingen is zeer divers. In een zorginstelling verwachten mensen goede zorg, maar het is ook een kwetsbare plek. Daarom is het algemene veiligheidsgevoel extra belangrijk. Tegelijkertijd moet het een gastvrije omgeving zijn voor mensen die er wonen, werken of op bezoek zijn. Onze bewakingsagenten stralen rust uit en zorgen er met hun hospitality mindset voor dat mensen zich thuis voelen. Veilig en vertrouwd.

Veiligheid in de zorg