Sectoren

Logistiek

Logistiek

Veiligheid binnen logistiek, transport & supply chain

Veiligheid in magazijnen

Bij het logistieke proces komen verschillende veiligheidsfacetten kijken. Niet alleen zijn magazijnen helder en logisch ingericht, ook orde en netheid zijn net als een goede brandpreventie met vrije vluchtwegen van groot strategisch belang. Magazijnen met waardevolle goederen vragen verregaande maatregelen om inbraak en diefstal te voorkomen. Maatregelen die zowel door de gebruikers, klanten als op de werkvloer geaccepteerd moeten worden.

Safety & Security met focus op hospitality

Onze bewakingsagenten zijn met hun technische & communicatieve vaardigheden getraind om efficiënte processen, safety en security met elkaar in evenwicht te brengen. Ook binnen de logistieke omgeving ontvangen we mensen door hen een warm welkom te heten en als aanspreekpunt te fungeren. Tegelijkertijd moeten ze wel een streng beleid volgen en zorgen dat personeel én bezoekers zich aan de regels houden.

Veiligheid binnen logistiek, transport & supply chain