Hospitality driven security

Wij blinken uit door onze mensen!

Hospitality driven security

De wereld is aan het veranderen en ook de security wereld verandert razend snel. De (security) wereld wordt meer en meer digitaal én met MAAT zijn we ervan overtuigd dat deze digitale wereld nood heeft aan professionele mensen om hiermee om te gaan. We focussen op onze mensen: coaching en training staan dan ook centraal. Onze goed getrainde bewakingsagenten zorgen dagelijks voor de veiligheid in vele grote bedrijven in België, Nederland en Duitsland.

Samen met de beveiligingspartners van onze klanten of onze strategische beveiligings-partners, werken we integrale oplossingen uit met inbegrip van technologische hulpmiddelen zoals camera’s, toegangscontrolesystemen, etc. Binnen deze integrale oplossingen verzorgen we met MAAT Security professionele bewakingsagenten.

Schoenmaker blijf bij je leest is ons motto, we zijn een gespecialiseerd ‘mensenbedrijf’ en hospitality driven security is altijd de rode draad in onze dienstverlening.

Hospitality driven security

Profielschets van de MAAT bewakingsagent

Door de diversiteit binnen de bewaking, zijn er specifieke vaardigheden vereist. Hiervoor is de MAAT Academy in het leven geroepen, waar onze bewakingsagenten worden opgeleid en getraind. Onze bewakingsagenten moeten representatief, hulpvaardig en dienstbaar zijn én ze moeten in staat zijn om mee te denken en te anticiperen.

Het gaat bij onze veiligheidsbeleving niet om repressief optreden. De bewakingsagenten bij MAAT Security worden juist getraind voor verschillende situaties om preventief op te treden. Ziet een bewakingsagent iemand met afwijkend gedrag? Dan heeft hij of zij geleerd om deze persoon aan te spreken zodat de persoon in kwestie weet dat hij gezien is en zal z’n slag niet snel meer slaan.

Profielschets van de MAAT bewakingsagent

Dienstverlening op MAAT

De communicatie met onze klanten vinden we erg belangrijk. Daarom evalueren we maandelijks met elke klant onze kwaliteit van de dienstverlening en de situatie op de werkvloer. Al onze mensen zijn namelijk anders. De kwaliteiten van onze bewakingsagenten worden afgestemd op de klant en zijn wensen en behoeften. Blijken er na een aantal weken andere wensen te zijn? Dan zorgen we ervoor dat de juiste bewakingsagenten op de juiste plek komen te staan.